Small slide featuring Twentebelt eyelink belts

Informacje techniczne o taśmach oczkowych

Tutaj znajdziesz informacje techniczne o taśmach oczkowych.

Kliknij na nagłówek, aby rozwinąć.


Budowa

Taśma oczkowa składa się ze skalibrowanych oczek, blaszek i prętów poprzecznych. Oczka to druciane elementy wykonane z ogromną precyzją. Ich końce zwężają się, jak oko, stąd ich nazwa. Połączenie oczek z prętami poprzecznymi tworzy mechanizm dźwigni. Blaszki przenoszą obciążenie na spodnie sekcje podpierające i są montowane w rzędach, w regularnych odstępach,

Poniższy rysunek przedstawia oczko, blaszkę i pręty poprzeczne.

Photo featuring Twentebelt eyelink, plate link and cross rods

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały

Taśmy oczkowe Twentebelt wykonywane są z następujących materiałów:

 • Stal (jasna)
 • Stal nierdzewna AISI 304 | WS 1.4301
 • Stal nierdzewna AISI 316 | WS 1.4401

Inne materiały są dostępne na żądanie lub zgodnie z naszą radą.

Konfiguracje struktury taśmy

Twentebelt oferuje szeroki wybór taśm oczkowych. Kliknij na typ taśmy, aby dowiedzieć się więcej.

Podstawowa zasada wszystkich wersji taśmy oczkowej. W taśmie o pełnych oczkach oczka pozycjonowane są naprzeciw siebie, a otwór jest równy średnicy drutu. Produkt ten jest szczególnie zalecany do produktów, którym grozi upadek, lub do zastosowań wymagających niewielkich otworów.

Photo featuring Twentebelt eyelink conveyor belts type DO

Niektóre zastosowania wymagają możliwie niewielkich otworów. Spłaszczenie oczek powoduje zmniejszenie otworu między łącznikami. Metoda ta jest idealna do produktów małych i o drobnej strukturze.

Photo featuring Twentebelt eyelink conveyor belts type DP

Oczka są wspawywane w drut spodni, co powoduje powstanie modułu. Umożliwia to utworzenie bardzo szerokich otworów, których wymiary są zależne od typu przetwarzanego produktu. Wymiary oczek można ustawić zgodnie z europejskimi lub amerykańskimi zasadami montażu, w zależności od obowiązujących wymogów higienicznych. Metodą standardową jest stosowanie jednego drutu spodniego. Użycie ich większej ilości nie spowoduje, że taśma będzie bardziej solidna. Jego jedyna funkcja jest związana z wymiarami produktu (pożądany odpływ). Modułowe taśmy oczkowe są stabilne, również pod względem wymiarów. Otwór minimalny jest równy średnicy oczka + 0,05mm.

Photo featuring Twentebelt welded eyelinks (DL) belt

W niektórych zastosowaniach konieczne jest użycie stabilnej taśmy w połączeniu z małym otworem/odpływem. Nasz proces spawania jest bardzo dokładny, dzięki czemu możemy produkować moduły o bardzo małych odstępach między oczkami. Struktura modułowa umożliwia formowanie bardzo szerokich taśm.

Photo featuring Twentebelt pressed and welded eyelinks (DPL) belt

Sprężyny umieszczone między oczkami zapewniają zachowanie regularnych odstępów między oczkami. Otrzymuje się dzięki temu względnie lekką taśmę o określonych cechach, takich jak wysoka odporność na wstrząsy czy odporność na siły boczne. Ma to znaczenie w sytuacjach, gdy towar na taśmę ładuje się ręcznie oraz/lub z boku.

Photo featuring Twentebelt eyelinks with springs (DV) belt

Tulejki i podkładki tworzą otwór między oczkami. Po dodaniu tulejek lub podkładek taśmy stają się cięższe i sztywniejsze.

Photo featuring Twentebelt eyelinks with bushings or washers (DB)

Wykończenie krawędzi

Twentebelt offers 4 different side finishes for its eyelink conveyor belts.

Taśma jest po obu stronach wyposażana w blaszki, a na dalszych końcach prętów poprzecznych w podkładki, a następnie zespawana. Dzięki temu otrzymuje się precyzyjne wykończenie taśmy przy zachowaniu pożądanej powierzchni nośnej.

Photo featuring Twentebelt eyelink conveyor belts side finish LK

Taśmy oczkowe, które wykonują negatywne ugięcie, są zwykle wyposażone w łańcuchy W tym celu stosuje się wyłącznie łańcuchy ze sworzniem rurkowym o odległości od centry do centry pręta takiej samej, jak w taśmie. Wybór łańcuchów zależy od warunków eksploatacji.

Photo featuring Twentebelt eyelink conveyor belts side finish KH

Blachy prowadzące chronią głowice zgrzewające. Pełnią one funkcję bufora między głowicami a elementami prowadzącymi lub innymi strukturami, z którymi boki taśmy mogą mieć kontakt.

Photo featuring Twentebelt eyelink conveyor belts side finish GP

Plastikowe bloczki to opatentowany produkt Twentebelt. Spełnia on kilka funkcji, między innymi poprawia strukturę modułową taśmy oczkowej (brak spawów) i higienę.

 • Alternatywa dla blaszek
 • Brak spawów – na bloczku montowana jest śruba blokująca.
 • Zamknięte i gładkie wykończenie krawędzi
 • Bloczki są wykonane z wysokiej jakości wtryskiwanego nylonu i zastępują one plastikowe paski podpierające; w tym przypadku metalowe paski wzdłużne są wystarczające.
 • Daje to oszczędność materiałów użytych do konstrukcji.
 • Do temperatury 180 °C można zastosować inny wariant (Ryton PPS).

Photo featuring Twentebelt eyelink conveyor belts side finish KB

Opcjonalne cechy taśmy

Wszystkie taśmy oczkowe Twentebelt mogą być wyposażone w blachy boczne umożliwiające kontrolę grubości warstwy transportowanego produktu. Wysokość i kształt blach bocznych można dopasować do rodzaju produktu oraz do procesu.

Photo featuring Twentebelt eyelink conveyor belts options edge plates

Taśmę oczkową opadającą oraz/lub wznoszącą można wyposażyć w zabieraki. Kształt, wymiary i strukturę zabieraków (otwarta/zamknięta) również można dopasować do rodzaju produktu oraz do procesu.

Photo featuring Twentebelt eyelink conveyor belts options flights

Taśma oczkowa wyposażona w specjalne zabieraki i blachy boczne:

Photo featuring eyelink conveyor belt provided with special flights and edge plates

Specyfikacje

Photo featuring eyelink conveyor belts specifications

 

1 – Odległość od centry do centry pręta: Odległość od centry do centry pręta (od 15,9 do 76,2 mm)

2 – Odległość pomiędzy oczkami: Odległość od centry do centry oczka (od 2,8 do 50 mm)

3 – Średnica drutu (od 1,6 do 3,2 mm)

4 – Liczba drutów spodnich (od 0 do 8)

 

 

 

Wyjaśnienie metody określania specyfikacji taśm oczkowych. Na przykład: DL-LK 6 – 50 – 2,5 – 5 drutów spodnich 1

DL-LK: Oczka wspawywane ze spawanymi krawędziami

6: Odległość pomiędzy oczkami (mm)

50: Odległość od centry do centry pręta (mm)

2,5: Średnica drutu (mm)

5: Średnica pręta poprzecznego (mm)

Wymiary

Poniższa tabela prezentuje najpowszechniejsze wymiary taśm oczkowych. Oczywiście możliwe jest również dopasowanie taśmy do wymogów klienta. Skontaktuj się z nami, a otrzymasz ofertę odpowiednią do wskazanego przez ciebie zastosowania.

Pitch (mm)Wire diameterCross rod diameterMinimal centre-to-centre distance between 2 eyelinksMinimal centre-to-centre distance between 2 eyelinks in welded version
15,91,83,23,6Not applicable
25,41,653,23,25
243*
301,643,23,25
244,05
38,12844,05
2,555,05
366,05
501,653,23,25
2543*
2,55-755,05
3,266,46,45
50,825-843*
2,55-855,05
3866,05
752,55-855,05
38-1066,05
76,2310-13Not applicable6,05
* Oczka prasowane, wspawywane w drut spodni, typ DPL

Podpora taśmy

Taśmy oczkowe można wyposażyć w podpory dwojakiego typu: wzdłużne lub typu rybia ość.

Podpora wzdłużna taśm oczkowych

Image featuring longitudinal supportPodpora wzdłużna składa się z odcinków podpierających montowanych wzdłuż instalacji. Odcinki te umieszczane są po obu stronach, a ich rozmieszczenie zależy od szerokości ładunku, przy czym zwykle jest to co ok. 300mm w poprzek taśmy (patrz rysunek). Na wysokości odcinków podpierających należy zamontować rzędy blaszek, które przekierują obciążenie na umieszczone pod spodem odcinki podpierające. Rząd taki składa się z jednego lub większej liczby blach, w zależności od obciążenia.

 

 

Podpora typu „rybia ość” dla taśm oczkowych

Image featuring herringbone supportW przypadku „rybiej ości” odcinki podpierające rozmieszczone są w formie przypominającej rybią ość (jak wskazuje nazwa i jak ilustruje rysunek). Tutaj wystarczy rozmieścić rzędy blaszek tylko na krawędziach. Funkcję nośną pełnią w tym przypadku oczka. Ponieważ wcześniej czy później każde oczko ma styczność z paskami podporowymi, zużycie będzie następowało równo na całej szerokości taśmy. Przy zastosowaniu podpory tego typu produkt będzie przetwarzany równo na całej szerokości taśmy. Nie będą tu występować tzw. strefy cienia (jak w przypadku podpory wzdłużnej).

Jeśli w twoim procesie wyjątkowo istotne są kwestie higieniczne, zalecamy wyposażyć taśmę w blaszki wyłącznie na krawędziach. Ich okrągły kształt sprawia, że łatwiej je czyścić. W przypadku takiej struktury, rama zostanie wyposażona w podpory typu „rybia ość”, co umożliwi natychmiastowe odprowadzenie spadających przez taśmę zanieczyszczeń z pasków podpierających.

Podpora ścieżki powrotnej

Ścieżka powrotna dźwiga jedynie ciężar taśmy, dlatego w tym przypadku wystarczy zastosować lżejszą strukturę podpierającą. W przypadku konstrukcji wzdłużnej można pominąć jeden lub dwa profile. Podporę typy „rybia ość” można zastosować w mniej zagęszczonej formie. Pierwsze 500mm ścieżki powrotnej jest luźniejsze. Brakuje podpory, co umożliwia odpowiednie ukształtowanie się taśmy. Odpowiednie ułożenie taśmy zapobiega spadaniu taśmy z rolki prowadzącej. Rozwiązanie to jest konieczne również po to, aby nie dopuścić do tego, by taśma była pchana, a nie ciągnięta, wzdłuż ścieżki powrotnej. Odcinki podpierające po obu stronach powinny być nieznacznie wygięte, aby stopniowo utworzyć na taśmie swoistą prowadnicę pomagającą produktom wchodzić i schodzić z profili.

Rolki mogą pełnić rolę podpory ograniczającej współczynnik tarcia. Muszą one być ustawione pod odpowiednimi kątami do ramy, równolegle do siebie. Odległość między rolkami jest nieregularna, co zapewnia regularny bieg.

Współczynnik tarcia

Poniżej znajdują się wskazania współczynnika tarcia dla różnych alternatywnych opcji:

 • wartość 0,20 – 0,25 przy plastikowych paskach, jeśli są one wysokiej jakości
 • wartość 0,70 przy metalowych paskach; twardość pasków powinna być większa niż twardość blaszek. W tym przypadku zalecamy użycie stali sprężynowej.
 • wartość 0,10 w przypadku rolek wspieranych na łożyskach, do zastosowania wyłącznie na ścieżce powrotnej

Prowadnica boczna

Image featuring Twentebelt eyelink side guidance

Pionowe profile umieszczone po obu stronach instalacji pełnią funkcję bocznych prowadnic. Nie powinny one mieć styczności z taśmą. Ich rolą jest prowadzenie taśmy tak, aby nie było żadnych odchyleń od ścieżki przenośnika. Odległość od 5 do 10 mm między profilami a taśmą jest z reguły wystarczająca. Niezwykle istotnymi punktami, które należy uwzględnić w projekcie i podczas kalibracji instalacji, jest geometria ramy i obciążenie taśmy, gdyż czynniki te mogą wpłynąć na bieg taśmy.

W wersji minimalnej, po stronie podającej znajdują się profile górne i dolne, natomiast po stronie zwalniającej produkty zamontowane są tylko profile górne. W wersji rozszerzonej profile są rozmieszczone wzdłuż całej ścieżki przenoszącej produkty i ścieżki powrotnej (poza odcinkiem, na którym taśma ułożona jest luźniej). Rozwiązaniem pośrednim jest rozmieszczenie profili o długości od 300 do 500 mm co 2000 mm. Podczas konfiguracji uwzględniane są także prędkość, długość, szerokość i obciążenie taśmy. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami. Z przyjemnością je z tobą omówimy.

Napęd

Zębatki

Taśmy oczkowe są z reguły napędzane bezpośrednio na oczkach wprowadzanych w ruch specjalnie skonstruowanymi zębatkami napędowymi. W przypadku taśm DO, zębatki są wyposażone w zęby blokujące. W przypadku taśm DL, zębatki są skonstruowane tak, aby idealnie pasowały do profili pod taśmą. W przypadku taśm o bardzo dużej odległości pomiędzy oczkami, można zamontować zębatki napędzane bezpośrednio na pręcie poprzecznym, nie zaś na oczkach. Zębatki są z reguły umieszczane po obu stronach i pod każdym rzędem blaszek. Szerokość, liczbę zębów i materiał zębatki określa się na podstawie warunków użytkowania.

Jeśli struktura zębatek napędowych ma być używana w zamrażarce, stosuje się zębatki ze specjalnymi zębami. Aby zapobiec nagromadzeniu lodu, stosuje się specjalne zębatki kruszące lód. Dzięki ich użyciu, nagromadzenie lodu jest ograniczone do minimum.

Zębatki są dostępne w wersjach ze stali, AISI 304 (WS 1.4301), AISI 316 (WS 1.4401), PA6G i POM, lub z innych materiałów na prośbę klienta lub zgodnie z naszą radą. Przykładowa zębatka ze stali nierdzewnej jest opisana poniżej.

eyelinkbelts-sprocketss

 

Pełne prowadnice

Szerokie i mocno obciążone taśmy oczkowe napędza się zwykle prowadnicami rozłożonymi wzdłuż szerokości taśmy (najczęściej są to pełne prowadnice). Paski prowadnicy regularnie napędzają wszystkie oczka, co przedłuża żywotność taśmy i zmniejsza jej zużycie.

eyelinkbelts-cageroller

Prowadnice tarczowe

Jeśli istnieje ryzyko nagromadzenia lodu, zaleca się zastosowanie prowadnic tarczowych. Tarcze mogą być produkowane na wiele sposobów, dzięki czemu uzyskuje się różne ich właściwości:

 • Napęd na pręcie poprzecznym
 • Napęd na pręcie poprzecznym z „funkcją unoszącą”, w której zęby wystają ponad taśmę i unoszą zwalniany produkt.

eyelinkbelts-discroller

Prowadnice walcowe

W zagłębieniach prowadnic walcowych z wymiennymi paskami umieszczane są paski wykonane z plastiku lub miękkiego metalu. W przypadku prowadnic walcowych z wymiennymi zębami, zęby są zespawane. Budowa taka ma trzy zalety:

 • Budowa walca ogranicza odkształcenia.
 • Elementy napędowe są wymienne.
 • Prowadnica jest odwracalna, co „odnawia” żywotność pasków i zębów, zanim wymagana będzie ich wymiana.

Prowadnice walcowe stosowane są z reguły do długich, szerokich i mocno obciążonych taśm.

Zębatki do łańcuchów

Taśmy oczkowe mogą być produkowane w połączeniu z łańcuchem, który pełni funkcję napędową. Jest to przydatne szczególnie, gdy taśma musi wykonać negatywne ugięcie, jak ma to często miejsce podczas zamrażania czy blanszowania oraz w przypadku taśm wznoszących. Zębatki boczne są wówczas zastępowane zębatkami należącymi do zastosowanego łańcucha.

Również w takim przypadku obowiązuje reguła, że w większych strukturach zębatki są stosowane w połączeniu z prowadnicą.

We wszystkich zastosowaniach z łańcuchem łatwo osiągnąć negatywne ugięcie łańcucha stosując zębatki do łańcuchów lub listwy ślizgowe łańcucha ze sworzniem rurkowym. Twentebelt zaleca stosowanie zębatek o przynajmniej dwunastu zębach. Przy takiej liczbie zębów, tzw. efekt wielokąta bardzo nieznacznie wpłynie na bieg taśmy. Jeśli długość i obciążenie taśmy są umiarkowane, można użyć zębatek napędowych o przynajmniej ośmiu zębach. Ostateczne określenie koniecznej liczby zębów zależy od szerokości, długości, obciążenia i prędkości taśmy.

eyelinkbelts-chainsprocket

Średnicę efektywną zębatek i rolek oblicza się mnożąc liczbę z kolumny n, czyli pożądaną liczbę zębów (kolumna Z) i odległość od centry do centry pręta (T).

Z - nZ - nZ - n
8 - 2,613116 - 5,125824 - 7,6613
9 - 2,923817 - 5,442225 - 7,9787
10 - 3,236118 - 5,758826 - 8,2962
11 - 3,549519 - 6,075527 - 8,6138
12 - 3,863720 - 6,392528 - 8,9314
13 - 4,178621 - 6,709529 - 9,2491
14 - 4,49422 - 7,026730 - 9,5668
15 - 4,809723 - 7,343931 - 9,8845
Wartość średnicy efektywnej dla n (dst = n x T)

Prowadnica podtrzymująca

eyelinkbelts-returnshaftJeśli chodzi o wał powrotny, można wybrać między kołami/rolkami zębatymi lub gładkimi. Zębatki są zwykle przydatne tylko w przypadku nagromadzenia lodu, a ich użycie w wale powrotnym nie ma żadnej funkcji napędowej. W niewielkich instalacjach zazwyczaj preferuje się połączenie wału powrotnego z kołami zębatymi. Jeśli jednak taśmę napędza pełna prowadnica, w wale powrotnym zostanie zastosowana gładka rolka. Wyjątkiem od tej reguły jest napęd z zębatkami i kołami do łańcuchów, przy czym ta sama struktura jest stosowana na ścieżce powrotnej taśmy.

 

Zębatki jednym zębem na jedną odległość od centry do centry pręta są jednokierunkowe i można ich używać wyłącznie jako napędu lub wyłącznie w ścieżce powrotnej. Prowadnic z podwójnymi paskami można użyć zarówno do napędu jak i do powrotu, pod warunkiem, że projekt instalacji uwzględniał ten cel.

Naciąg i regulacja

Taśmy oczkowe powinny działać przy lekkim naciągu. Nie podaje się jednak dokładnej wartości naciągu taśmy. Powinno być możliwe uniesienie taśmy jednym palcem. W warunkach operacyjnych dopuszczalne jest powstanie luźniejszego miejsca pod stroną napędu.

 

Zależy to oczywiście od długości i obciążenia. Zasadniczo naciąga się i reguluje wał powrotny. W przypadku krótkich taśm i niewystarczającej geometrii ramy, zły naciąg lub regulacja może pogorszyć jakość napędu (patrz rysunek poniżej).eyelinkbelts-geometry

W większości przypadków wystarczy zastosować odpowiednie narzędzie napinające. Przykłady takiego narzędzia zostały przedstawione poniżej.

eyelinkbelts-screwtensioningdevice

W przypadku narzędzia hydraulicznego, pneumatycznego lub sprężynowego zawsze istnieje ryzyko niekontrolowanego rozciągnięcia taśmy, co może spowodować jej wydłużenie. Poniższa tabela przedstawia długość naciągu na odległość od centry do centry pręta. Wartości te należy uwzględnić podczas kalibracji wału. Siła naciągu = (masa taśmy na ścieżce powrotnej x współczynnik tarcia) x 9,8.

PitchTensioning length
15,945
25,475
3090
38,1110
50/50,8150
75/76,2250

Warunki działania

Kliknij na jeden z poniższych tematów, aby dowiedzieć się więcej.

Temperatura

Taśmy oczkowe można stosować we względnie szerokim zakresie temperaturowym. Patrz tabela, aby dowiedzieć się więcej.

MaterialMinimum temperature in °CMaximum temperature in °C
Steel 0220
AISI 304- 80350
AISI 316- 80350

Prędkość

Maksymalna prędkość stała wynosi 25m/min. Dopuszczalne jest sporadyczne i krótkotrwałe osiąganie prędkości do 60 m/min. W przypadku taśm oczkowych maksymalna prędkość jest ograniczona do 25 m/min.

Obciążenie

Z powodu wielu zmiennych czynników taśm oczkowych, dopuszczalne obciążenie będzie obliczane na prośbę klienta.

Negatywne ugięcie

W przypadku negatywnego ugięcia taśm oczkowych typu DL, w strefie drutu spodniego może wystąpić obciążenie skupione punktowo. W wyniku powtarzających się zgięć minimalnych, oczka mogą ulegać zniszczeniu. W takim przypadku zaleca się zastosowanie pasków prowadzących.

eyelinkbelts-negativebend

Czyszczenie

Materiały używane do produkcji naszych taśm transportowych są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

 • Taśmy oczkowe Twentebelt są z reguły dostarczane bez uprzedniego czyszczenia. Podczas produkcji drutu, jak i samej taśmy, stosowane są wyłącznie oleje roślinne. Następnie głowice zgrzewające są czyszczone. Na prośbę klienta możemy przed dostawą wyczyścić taśmę transportową. Taśmę należy czyścić parą pod wysokim ciśnieniem lub metodą wytrawiania.

Ponieważ istnieje ryzyko dostania się zanieczyszczeń do środka podczas montażu, zaleca się czyszczenie taśmy po instalacji!

 • Soda kaustyczna i kwas cytrynowy do czyszczenia materiałów ze stali nierdzewnej lub jakikolwiek inny środek czyszczący – zapytaj swojego dostawcę.
 • Połączenie taśmy ze stali nierdzewnej i łańcuchów bocznych ze stali węglowej należy czyścić parą lub gorącą wodą w połączeniu z odpowiednimi środkami czyszczącymi. Zapytaj swojego dostawcę środków czyszczących. Kwas cytrynowy powoduje korozję stali węglowej.
 • Pasy ze stali węglowej należy czyścić przy użyciu pary lub gorącej wody w połączeniu z odpowiednimi środkami czyszczącymi. Zapytaj dostawcę.

Uwaga:

Koła napędowe i powrotne są często produkowane w wersji plastikowej. Plastik nie jest odporny na niektóre substancje czyszczące. Podczas montażu maszyny zaleca się korzystanie z aktualnych procedur czyszczenia oraz wybór materiałów czyszczących zgodnie z jego zapisami.

 

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Potrzebujesz dodatkowych informacji technicznych? A może masz do naszego zespołu szczegółowe pytania? Kliknij poniższy przycisk, aby wypełnić formularz. Skontaktujemy się tobą jak najszybciej.

Kontakt z Twentebelt

Prośba o wycenę

Poproś o wycenę taśmy oczkowej — to łatwe! Kliknij na poniższy przycisk, aby podać swoje specyfikacje, a po krótkim czasie odezwie się do ciebie nasz doświadczony zespół sprzedażowy.

Prośba o wycenę taśmy oczkowej

Company details

Twentebelt B.V.

  Visiting address

Petroleumhavenstraat 1-3
7553 GS Hengelo OV
The Netherlands

  Mailing address

Petroleumhavenstraat 1-3
7553 GS Hengelo OV
The Netherlands

  Contact details

+31 (0)74 242 47 05
sales@twentebelt.com
www.twentebelt.com

Contact us

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back to you shortly.