Small slide featuring Twentebelt TwenteFlex belts

Technische informatie TwenteFlex transportbanden

Op deze pagina treft u technische informatie aan over TwenteFlex™ transportbanden 


Aandrijving

De breedte van alle aandrijfwielen met twee naven bedraag 50 mm en de breedte voor aandrijfwielen met één naaf bedraagt 31 mm. Aandrijfwielen moeten geplaatst worden aan beide zijden van de transportband en alleen aan de kant met de aandrijf-as.

 

Standaardmaterialen voor aandrijfwielen zijn:

 • Ultra High Density Poly Ethylene (-60° tot +60° Celsius)
 • PA6G (Nylon) (-60° tot +60° Celsius)
 • Roestvrij staal

 

Keerwalsen kunnen voorzien worden van opstaande rollen en ondersteuningsrollen. Ondersteuningsrollen moeten elke 250 tot 300 mm op de keerwalsen worden geplaatst om de buiging van de dwarspennen te minimaliseren.

Aandrijfwielen en keerwalsen moeten zodanig geplaatst worden dat de transportband 1 tot 2 mm wordt opgetild ten opzichte van de ondersteuningsrail. Als de wielen lager dan de ondersteuningsrails worden geplaatst kan de band in de ondersteuningsrail worden getrokken hetgeen kan resulteren in onder andere overmatige slijtage van de band en een toenemende bandspanning.

 

Specificaties TBU 30 Aandrijfwielen – Steek 30 mm

Aantal tandenSteekcirkeldiameter (in mm)Naafdiameter (in mm)Buitendiameter (in mm)Diameter ondersteuningsrol (in mm)Diameter flensrol (in mm)
12117,1100,1125,1103,9100,1
16155,4139,4164,4143,2139,4
22203,4188,1213,1191,9188,1

 

Specificaties TBU 40 Aandrijfwielen – Steek 40 mm

Aantal tandenSteekcirkeldiameter (in mm)Naafdiameter (in mm)Buitendiameter (in mm)Diameter ondersteuningsrol (in mm)Diameter flensrol (in mm)
12155,6135,3164,3140,1135,3
16206,4187,4216,4192,3187,4
22270,1252,1281,1256,9252,1

Richtlijnen TwenteFlex bochtbanden

TwenteFlex transportbanden zijn ontwikkeld om een optimaal contact tussen de band rand en de binnenste geleiderail te verkrijgen. De innovatieve gebogen dwarspen voorkomt breuken van de dwarspen en door de eliminatie van lassen behoudt het gebruikte materiaal zijn karakteristieke kwaliteit en sterkte.

Image featuring TwenteFlex curved conveyor

Richtlijnen ontwerp

Uitvoergedeelte na de bocht bij het aandrijfgedeelte:
Minimaal 1.5 x de breedte van de transportband
Invoergedeelte voor de bocht:
Minimaal 1.0 x de breedte van de transportband
Rechte gedeelte tussen de twee tegenovergestelde bochten:
Minimaal 2.0 x de breedte van de transportband

 

TwenteFlex TBU 30

Aanbevolen aandrijfwielen:
12 tanden (diameter steekcirkel = 117.1 mm)
Minimaal aandrijfwiel:
9 tanden (diameter steekcirkel = 88.6 mm)
Minimale diameter keerwals:
80 mm
Minimale binnen radius:
1.7 x de breedte van de transportband

 

TwenteFlex TBU 40

Aanbevolen aandrijfwielen:
12 tanden (diameter steekcirkel = 155.0 mm)
Minimaal aandrijfwiel:
9 tanden (diameter steekcirkel = 117.3 mm)
Minimale diameter keerwals:
100 mm
Minimale binnen radius:
1.6 x de breedte van de transportband

 

Bandondersteuning

 • Het aanbevolen materiaal voor de geleiderail en de bandondersteuning is Ultra High Density Poly Ethylene (PE-1000) voor toepassingen waarbij de rails niet blootgesteld worden aan temperaturen boven de 80 graden Celsius.
 • Ondersteuningsrails voor de transportband moeten, afhankelijk van de belading van de band, minimaal elke 300 tot 400 mm worden geplaatst.

 

Algemene aanbevelingen

 • Zorg voor een zakvormend gedeelte bij de aandrijfkant om temperatuur te absorberen en eventuele lengteverschillen van de band op te vangen.
 • Het wordt aangeraden om, indien mogelijk, de bandsnelheid onder de 15 meter per minuut te houden. Hoewel het mogelijk is de band sneller te laten lopen zal dit er voor zorgen dat de levensduur van de band, de aandrijfwielen en de ondersteuningsrollen korter wordt door slijtage. Dit is in het bijzonder het geval in droge omgevingen.
 • Gebruik opstaande rollen bij alle assen met uitzondering van de aandrijfas.
 • Monteer elke 250 tot 300 mm ondersteuningsrollen bij alle walsen.
 • Zorg voor een opening in het transportsysteem om de verbindingspen gemakkelijk te monteren en te demonteren.
 • Zorg voor een rail die ervoor zorgt dat de buitenste rand van de band niet omklapt.
 • Door het ontwerp van de band is er een mogelijkheid dat de schakels in elkaar grijpen wanneer de band wordt ingetrokken. Dit kan alleen gebeuren in het geval de schakels zijn ingeklapt. Controleer de gehele band na de installatie en zorg — voor ingebruikname van de band — dat er geen schakels meer in elkaar grijpen. Het in elkaar grijpen van schakels kan niet gebeuren in gebruiksomstandigheden omdat de schakels altijd uitgetrokken worden wanneer deze over rollen worden gebogen.

Technische aanbevelingen en installatie-instructies

Installatie en inbedrijfstelling van transportbanden

Het op een juiste wijze installeren van een transportband is essentieel om goede prestaties van uw productieproces te waarborgen. Om uw transportband ten volle te benutten kan Twentebelt de transportband voor uw installeren en / of uw team hierbij assisteren.

Klik hier voor meer informatie over onze services

 

Algemene opmerkingen

 

Systeemontwerp

 • Laat de transportband zoveel mogelijk het gewenste pad volgen
 • Minimaliseer het gebruik van geleideplaten om de band het juiste pad te laten volgen
 • Vermijd lange in- en uitvoersecties
 • Zorg ervoor dat de bandovergang van de ene naar de andere transportband soepel verloopt

 

Zakvormend gedeelte

 • Het zakvormend gedeelte van de band moet 1% van de totale bandlengte kunnen absorberen
 • Minimaliseer de aanwezigheid van extra gewicht bij het zakvormende gedeelte

 

Kooiversnelling

Voor de meeste toepassingen wordt aangeraden om de kooiversnelling per verdieping in te stellen op ongeveer maximaal 800 tot 1200 mm sneller dan de band (gemeten tussen de kooi en de binnenste rand van de band). Het verhogen van de kooiversnelling zal de bandspanning verminderen en de kans dat de band verslapt toe laten nemen. De optimale kooiversnelling wordt bereikt op het punt net voordat de band verslapt terwijl de band met handkracht nog steeds 1 tot 2 cm van de kooi kan worden opgetild.

 

Gebruiksomstandigheden

Maak de transportband en de ondersteuningen regelmatig schoon om hoge bandspanningen te voorkomen die veroorzaakt kunnen worden door productcontaminatie die de frictie kan doen toenemen. Voorkom verder dat er teveel ijs wordt opgebouwd bij het gebruik in vriezers.

 

Ondersteuningsrail

Er moet ten minste 50 mm vrije ruimte zitten tussen de drum en de binnenste geleiderails om te voorkomen dat de schakels worden geplet. De geadviseerde afstand tussen de ondersteuningsrail en de rand van de band is 60 tot 90 mm. In het algemeen is het aantal geadviseerde ondersteuningsrails als volgt:

 

Bandbreedte (in mm)Aantal ondersteuningen
≤ 6102
611 - 10163
1017 ≥4

 

Veelgebruikt materiaal voor de ondersteuningsrails is PE-1000 of PE-500 High Density Poly Ethylene. Andere materialen zijn, afhankelijk van de toepassing, ook mogelijk. De geadviseerde breedte van de ondersteuningsrail is 15 mm. Smallere breedtes van de ondersteuningsrail kunnen zorgen voor een toenemende mate van overlapping. Het wordt dan ook afgeraden ondersteuningsrails van minder dan 10 mm te gebruiken. De zijkant van ondersteuningsrails moeten afgerond zijn.

 

Kooistrippen

Om te zorgen voor een soepele loop van de transportband wordt het aangeraden om kooistrippen te gebruiken van 45 tot 60 mm met een recht aandrijfoppervlak en een afschuining van 3×3 met een tussenruimte van 120 mm. Bij temperaturen beneden de 60° wordt aangeraden om PE-1000 als materiaal te kiezen. Voor toepassingen met temperaturen boven de 60° wordt aangeraden om roestvrij stalen strippen of een kooiwals geheel van roestvrij staal te gebruiken. Als roestvrij staal is gebruikt als materiaal voor het aandrijfoppervlak dan kan de kooiversnelling worden verlaagd tot 400 tot 600 mm door de toegenomen wrijvingscoëfficiënt. Houd er rekening mee dat de rand van de transportband sneller zal slijten op een wals of strip van roestvrij staal.

Het wordt aangeraden om kooistrippen te gebruiken die tenminste 20% van de wals beslaan.

Bredere kooistrippen verspreiden de gegenereerde wrijvingskracht over meerdere dwarspennen waardoor de kracht per dwarspen afneemt hetgeen de buiging van de dwarspen zal doen afnemen. Het verminderen van de kracht per dwarspen zal de aandrijvingskracht, veroorzaakt door de frictie tussen de band en de kooistrippen, optimaliseren. De energie die nodig is om de pennen te buigen kan niet worden omgezet in aandrijvingskracht. Omdat de kooi sneller beweegt dan de transportband zullen de dwarspennen, elke keer dat een dwarspen een kooistrip passeert, blootgesteld worden aan cyclische belasting. Het verminderen van de doorbuiging van de dwarspennen zal de levensduur verhogen en een soepelere bandloop realiseren.

Het wordt aangeraden om de breedte en het aantal kooistrippen op de kooi te maximaliseren, met name wanneer de transportband gebruikt wordt in een spiraaltorensysteem met zware belading.

Het gebruik van afgeronde kooistrippen kan resulteren in ongewenste beweging van de binnenste schakels. Afhankelijk van de radius van de kooistrip zal er slechts één dwarspen in contact zijn met de kooistrip. Een vlak aandrijfoppervlak zal ongeveer gelijk zijn aan de kooiradius. Het wordt aangeraden om een kooi wals te kiezen die breed genoeg is om ten minste twee ingeklapte dwarspennen aan te drijven. Het ontwerp aan de linkerkant wordt geadviseerd, terwijl het ontwerp aan de rechterkant wordt afgeraden.

 

Photo featuring TwenteFlex belts cagebar

 

De transportband passend maken 

Wanneer een oude transportband vervangen wordt door een band met een afwijkende steek dan kan de steekcirkeldiameter van de aandrijfwielen verschillen. Merk op dat dit invloed heeft op de bandsnelheid en dus de kooiversnelling. Als het nieuwe aandrijfwiel kleiner in diameter is moet u ervoor waken dat de band niet in de ondersteuningsrails wordt getrokken. Wanneer u een oude transportband vervangt wordt het aangeraden om ook de kooistrippen, ondersteuningsrails en de aandrijfwielen / assen te vervangen.

 

Instructies:

 • Kies een handige en toegankelijke plek uit om de nieuwe transportband in te trekken.
 • Indien aanwezig: Koppel de nieuwe band aan de oude band en trek de nieuwe band voorzichtig in.
 • Las de koppelpennen op de juiste manier (inclusief de lassen aan de binnenkant).
 • Controleer of de nieuwe band met voldoende speling door de installatie gaat. Heb speciale aandacht voor de strips die de band naar beneden houden, de bandondersteuning aan de binnenkant en het zakvormende gedeelte.
 • Controleer of de aandrijfwielen op de juiste wijze in de schakels grijpen. Het kan nodig zijn de aandrijfwielen te herpositioneren bij de aandrijfas.
 • Controleer of de band goed over de keerwals loopt.
 • Wees er zeker van dat de overgang van de ene naar de andere bandondersteuning soepel verloopt
 • Minimaliseer de aanwezigheid van extra gewicht bij het zakvormende gedeelte
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen de kooi en de binnenste bandondersteuning om de schakels soepel te laten lopen
 • Kijk het gehele systeem na om te kijken of er aangrijppunten zijn.
 • Controleer na het intrekken van de band of de instellingen voor de kooiversnelling aangepast moeten worden
 • Controleer of de tijd die het product doorbrengt is veranderd en maak indien nodig aanpassingen.

 

Door het ontwerp van de band is er een mogelijkheid dat de schakels omhoog gaan staan en zichzelf vastzetten terwijl de band wordt ingetrokken. Controleer de volledige band nadat deze is geïnstalleerd en zorg ervoor dat alle schakels recht staan voor het in gebruik nemen van de band. Deze situatie kan zich niet voordoen tijdens gebruiksomstandigheden omdat de schakels altijd verlengd worden wanneer ze om de wielen buigen.

 

Aaneenschakelen of korter maken van de transportband

Wanneer de band aaneengeschakeld moet worden wordt het aangeraden om een schakelpen te gebruiken. Deze pen is aan een kant gebogen en kan met een moer worden vastgezet aan de andere kant.

 • Indien mogelijk: voer de pen in van de kant die tegen de kooi zal lopen. Dit creeërt een constante rand zonder dat er risico op scherpe lassen is die de kooistrippen zal beschadigen
 • Maak de moer zodanig vast dat de band nog steeds uitschuifbaar is.
 • Zorg ervoor dat beide schakels vlak en parallel aan elkaar zijn voordat er gelast wordt.
 • Las de moer en zorg dat het einde van de pen glad is.
 • Zorg dat het gebogen gedeelte van de pen zo ver mogelijk in het middelste gat van de schakel is bevestigd
 • Las de binnenste pootjes van de schakels aan de dwarspen. De binnenste lassen zijn bij voorkeur kleine lassen die de sterkte van de schakels of de pen niet aantasten.

 

De band korter maken

 • Gebruik een slijp- of snijmachine om de dwarspen voorzichtig aan beide zijden, in het midden van de binnenste pootjes, van twee schakels te splitsen.
 • Verwijder de delen van de dwarspen van de schakels
 • Verwijder de dwarspen
 • Verwijder of voeg bij voorkeur altijd een even aantal van steken per keer.

Specificaties en datasheets

BandtypeMateriaalSteekSpoedDiameter dwarspenDraaddiameterRadius binnenbochtAandrijfwielen
TwenteFlex Full Metal TBU 30Roestvrij staal30 mmVariërend van 4.2 tot 16.9 mm51.2. mm, 1,4 mm of 1.6 mmVariërend van 1.7 tot 2.2 keer de bandbreedteMet 12, 16 or 21 tanden
TBU 40Roestvrij staal40 mmVariërend van 4.2 tot 16.9 mm61.2. mm, 1,4 mm of 1.6 mmVariërend van 1.6 tot 2.2 keer de bandbreedteMet 12, 16 or 21 tanden
TwenteFlex HybridTBU 40PRoestvrij staal en Acetal (POM)40 mmVariërend van 16,9 mm tot 53% van het open gedeelte6Niet van toepassingVariërend van 1.6 tot 2.2 keer de bandbreedteMet 12, 16 or 21 tanden

 

TBU 30

Bandsteek:
30 mm (1.18 inch)
Diameter dwarspen:
5 mm (0.197 inch)
Radius binnenbocht:
1.7 – 2.2 x breedte band
Algehele breedte band:
300 – 1100 mm (12 – 43 inch)

Materiaal:
AISI 304 (standaard) en AISI 316

Bandsterkte in bochten:
90 kg (200 lbs)
Bandsterkte in rechte gedeeltes:
180 kg (400 lbs)

Beschikbare draaddiameter spiraal:
1,2 mm (18 ga) – 1,4 mm (17 ga) – 1,6 (16 ga)

Mogelijkheden spoed:
4,2 mm (72 loops / foot) – 4,6 mm (66 loops / foot) – 5,1 mm (60 loops / foot) – 5,6 mm (54 loops / foot) – 6,4 mm (48 loops / foot) – 7,3 mm (42 loops / foot) – 8,5 mm (36 loops / foot) – 10,2 mm (30 loops / foot) – 12,7 mm (24 loops / foot) – 16,9 mm (18 loops / foot)

Hoogte schakel:
13 mm (0.51 inch)
Dikte schakel:
3 mm (0.12 inch)
Breedte schakel:
33 mm (1.3 inch)
Hart-op-hart afstand schakel:
Breedte band – 47 mm (1.85 inch)
Bruikbare bandbreedte tussen de schakels:
Breedte band – 78 mm (3.1 inch)

Beschikbare schakeltypes:
Standaard, zonder zijkantbescherming
 
12 mm geïntegreerde zijkantbescherming (0.5 inch boven bandoppervlak)
 
25 mm geïntegreerde zijkantbescherming (1 inch boven bandoppervlak)

Beschikbare aandrijfwielen:
12, 16 of 21 tanden

 

Voorbeeld van een typespecificatie:
TBU 12.7 – 30 – 1.6 – 5 / R2.2 (zie afbeelding hieronder)
 
Spoed spiraal: 12.7
 
Steek: 30
 
Draaddiameter spiraal: 1.6
 
Diameter dwarspen: 5
 
Radius binnenbocht: R2.2

 

Image featuring example configuration TwenteFlex TBU-30

 

TBU 40

Bandsteek:
40 mm (1.57 inch)
Diameter dwarspen:
6 mm (0.236 inch)
Radius binnenbocht:
1.6 – 2.2 x breedte band
Algehele breedte band:
400 -1400 mm (16 – 55 inch)

Materiaal:
AISI 304 (standaard) en AISI 316

Bandsterkte in bochten:
180 kg (400 lbs)
Bandsterkte in rechte gedeeltes:
360 kg (800 lbs)

Beschikbare draaddiameter spiraal:
1,4 mm (17 ga) – 1,6mm (16 ga) – 1,8 (15 ga)

Mogelijkheden spoed:
4,2 mm (72 loops / foot) – 4,6 mm (66 loops / foot) – 5,1 mm (60 loops / foot) – 5,6 mm (54 loops / foot) – 6,4 mm (48 loops / foot) – 7,3 mm (42 loops / foot) – 8,5 mm (36 loops / foot) – 10,2 mm (30 loops / foot) – 12,7 mm (24 loops / foot) – 16,9 mm (18 loops / foot)

Hoogte schakel:
15 mm (0.59 inch)
Dikte schakel:
3 mm (0.12 inch)
Breedte schakel:
35 mm (1.37 inch)
Hart-op-hart afstand schakels:
Breedte band – 55 mm (2.16 inch)
Bruikbare bandbreedte tussen schakels:
Breedte band – 90 mm (3.54 inch)

Beschikbare schakeltypes:
Standaard, zonder zijkantbescherming
 
12 mm geïntegreerde zijkantbescherming (0.5 inch boven bandoppervlak]
 
25 mm geïntegreerde zijkantbescherming (1 inch boven bandoppervlak)

Beschikbare aandrijfwielen:
12, 16 of 21 tanden

 

Voorbeeld van een typespecificatie:
TBU 12.7 – 40 – 1.6 – 6 / R2.2 (zie afbeelding hieronder)
 
Spoed spiraal: 12.7
 
Steek: 40
 
Draaddiameter spiraal: 1.6
 
Diameter dwarspen: 6
 
Radius binnenbocht: R2.2

 

Image featuring example configuration TwenteFlex TBU-40

 

TBU-P 40

Bandsteek:
40 mm (1.57 inch)
Diameter dwarspen:
6 mm (0.236 inch)
Radius binnenbocht:
1.6 – 2.2 x breedte band
Algehele bandbreedte:
400 -1400 mm (16 – 55 inch)

Materiaal:
AISI 304 (standaard) / Acetal modules (POM) en AISI 316 / Acetal modules (POM)

Bandsterkte in bochten:
180 kg (400 lbs)
Bandsterkte in rechte gedeeltes:
360 kg (800 lbs)

Dek:
Acetal (POM) modules
Kleur:
Blauw
Spoed:
16.9 mm (18 loops / foot)
Open gedeelte:
53 %
Hoogte modules:
15 mm (0.59 inch)
Hoogte schakel:
15 mm (0.59 inch)
Dikte schakel:
3 mm (0.12 inch)
Breedte schakel:
35 mm (1.37 inch)
Hart-op-hart afstand schakels:
Breedte band – 55 mm (2.16 inch)
Bruikbare bandbreedte tussen schakels:
Breedte band – 90 mm (3.54 inch)

Beschikbare schakeltypes:
Standaard, zonder zijkantbescherming
 
12 mm geïntegreerde zijkantbescherming (0.5 inch boven bandoppervlak]
 
25 mm geïntegreerde zijkantbescherming (1 inch boven bandoppervlak)

Beschikbare aandrijfwielen:
12, 16 of 21 tanden

 

Voorbeeld van een typespecificatie:
TBU-P 16.9 – 40 – 6 / R2.2 (zie onderstaande afbeelding)
 
Spoed spiraal: 16.9
 
Steek: 40
 
Diameter dwarspen: 6
 
Radius binnenbocht: R2.2

 

Image featuring example configuration TwenteFlex TBU-P 40

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u verdere technische informatie nodig? Of heeft u een vraag voor onze engineers? Klik op de onderstaande knop om een formulier in te vullen en we sturen u spoedig een reactie.

Contact Twentebelt

Vraag een offerte aan

Een offerte aanvragen voor een TwenteFlex transportband is gemakkelijk. Klik op de onderstaande knop om uw specificaties in te geven en ons ervaren team zal u spoedig een reactie sturen.

Vraag een TwenteFlex offerte aan

Twentebelt B.V.

Twentebelt B.V.

  Visiting address

Petroleumhavenstraat 1-3
7553 GS Hengelo OV
The Netherlands

  Mailing address

Petroleumhavenstraat 1-3
7553 GS Hengelo OV
The Netherlands

  Contact details

+31 (0)74 242 47 05
sales@twentebelt.com
www.twentebelt.com

Contact us

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back to you shortly.