Small slide featuring Twentebelt TwenteFlex belts

Informacje techniczne o taśmach transportowych TwenteFlex

Tutaj znajdziesz informacje techniczne o taśmach transportowych TwenteFlex.

Kliknij na nagłówek, aby rozwinąć.


Napęd

Szerokość wszystkich zębatek to 50 mm dla zębatek z dwoma wypustkami oraz 31 mm dla zębatek z jedną wypustką. Zębatki należy połączyć z łącznikami po obu stronach taśmy, wyłącznie przy wale napędowym.

Standardowe materiały, z których wykonane są zębatki, to:

 • Polietylen o ultrawysokiej gęstości (-60° do +60°C)
 • PA6G (Nylon) (-60° do +60°C)
 • Stal nierdzewna

Wały podporowe można wyposażyć w rolki kołnierzowe i podporowe. Aby zminimalizować zginanie się prętów poprzecznych, należy na wszystkich wałach co 250 – 300 mm rozmieścić rolki podporowe.

Zębatki napędowe i rolki podporowe należy umieścić tak, aby powodowały uniesienie taśmy o 1 lub 2 mm ponad szynę podporową. Jeśli koła znajdują się poniżej rynien podporowych, taśma jest ciągnięta w stronę szyny podporowej, co może przyspieszyć zużycie taśmy i szyn oraz powodować zbyt duże napięcie taśmy, problemy z pozostaniem taśmy na właściwym torze itp.

Zębatki napędowe TBU 30 – 30 mm odległości od centry do centry pręta
Number of teethPitch circle diameter (in mm)Hub diameter (in mm)Outside diameter (in mm)Support roll diameter (in mm)Flange roll diameter (in mm)
12117,1100,1125,1103,9100,1
16155,4139,4164,4143,2139,4
22203,4188,1213,1191,9188,1
Zębatki napędowe TBU 40 – 40 mm odległości od centry do centry pręta
Number of teethPitch circle diameter (in mm)Hub diameter (in mm)Outside diameter (in mm)Support roll diameter (in mm)Flange roll diameter (in mm)
12155,6135,3164,3140,1135,3
16206,4187,4216,4192,3187,4
22270,1252,1281,1256,9252,1

Wytyczne dotyczące przenośników łukowych

Konstrukcja taśm Twenteflex zapewnia optymalny kontakt między krawędzią taśmy a wewnętrzną szyną prowadzącą. Innowacyjny projekt zgiętego pręta eliminuje ryzyko złamania pręta lub śrub kulistych. Wyeliminowanie spawania zapewnia najwyższą jakość materiału i wytrzymałość taśmy.

Image featuring TwenteFlex curved conveyor

Wytyczne projektowe

Sekcja wyjściowa za łukiem, odcinek z napędem:
Min. 1,5 x szerokość taśmy
Sekcja podająca przed łukiem:
Min. 1,0 x szerokość taśmy
Odcinek prosty między dwoma przeciwnymi łukami:
Min. 2,0 x szerokość taśmy

TwenteFlex TBU 30

Zalecane zębatki napędowe:
12 zębów (PCD = 117,1 mm)
Minimum dla zębatki napędowej:
9 zębów (PCD = 88,6 mm)
Minimalna średnica prowadnicy podtrzymującej:
80 mm
Minimalny promień wewnętrzny:
1,7 x szerokość taśmy

TwenteFlex TBU 40

Zalecane zębatki napędowe:
12 zębów (PCD = 155,0 mm)
Minimum dla zębatki napędowej:
9 zębów (PCD = 117,3 mm)
Minimalna średnica prowadnicy podtrzymującej:
100 mm
Minimalny promień wewnętrzny:
1,6 x szerokość taśmy

Podpora taśmy

 • W procesach prowadzonych w temperaturach nieprzekraczających 80 stopni Celsjusza zaleca się użycie szyn prowadzących i podpór wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (PE-1000).
 • Szyny prowadzące należy rozmieścić na taśmie co 300-400 mm, zależnie od obciążenia taśmy.

Zalecenia ogólne

 • Zadbaj o to, aby na obszarze strefy znoszącej możliwa była absorpcja temperatury i wyrównanie różnic w zużyciu materiału.
 • Jeśli to możliwe, zaleca się utrzymywać prędkość taśmy poniżej 15 m/min. Choć bieg taśmy może być szybszy, miej świadomość, że zbyt duża prędkość skraca cykl życia taśmy, zębatek napędowych i szyn prowadzących, szczególnie w suchych warunkach.
 • Stosuj rolki kołnierzowe na wszystkich wałach oprócz wału prowadzącego.
 • Montuj rolki podporowe na wszystkich wałach przynajmniej co 250-300 mm.
 • Zostaw w strukturze przenośnika niewielki otwór ułatwiający montaż/demontaż pręta łączącego.
 • Na zewnętrznej krawędzi taśmy zamontuj specjalną szynę zapobiegającą podnoszeniu się taśmy.
 • Podczas ciągnięcia taśmy może dojść do zablokowania łączników i powstania wzniesień na taśmie. Ryzyko to wynika z budowy taśmy. Może to się zdarzyć tylko gdy łączniki są ugięte wskutek zapadnięcia. Po zamontowaniu taśmy sprawdź, czy nie ma takich wzniesień, a jeśli są, to wyrównaj je. Sytuacja ta nie może się wydarzyć, gdy przenośnik jest włączony, ponieważ łączniki są wówczas napięte wokół rolek.

Zalecenia techniczne i instrukcja montażu

Instalacja i oddanie taśmy do użytku

Prawidłowy montaż taśmy gwarantuje właściwe działanie systemu. Aby zagwarantować możliwie pełne wykorzystywanie taśmy, zespół Twentebelt może zamontować taśmę lub wesprzeć twoich pracowników w montażu. Jedną z usług Twentebelt jest także oddanie taśmy do użytku.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach

Ogólne uwagi

Struktura systemu

 • W takim zakresie, w jakim to możliwe, zapewnij taśmie niewymuszony bieg.
 • Używaj możliwie najmniej blach prowadzących.
 • Unikaj długich sekcji podających i wyjściowych.
 • Upewnij się, że taśmy gładko przechodzą jedna w drugą.

Sekcja znosząca

 • Sekcja znosząca musi zajmować 1% łącznej długości taśmy.
 • Postaraj się, aby w sekcji znoszącej było możliwie mało dodatkowych obciążeń.

Wartość przeskoku pomiędzy taśmą a rolką prowadzącą

W większości przypadków zaleca się ustawienie przeskoku pomiędzy taśmą a rolką prowadzącą na poziomie 800 – 1200 mm na obrót szybciej niż taśma (mierząc między prowadnicą dla taśmy a wewnętrzną krawędzią taśmy). Zwiększenie wartości przeskoku między taśmą a rolką prowadzącą zmniejszy napięcie taśmy i zwiększy ryzyko zsunięcia się taśmy.

Optymalną wartość przeskoku uzyskuje się tuż przed przyspieszeniem taśmy, w chwili gdy możliwe jest wyciągnięcie taśmy z prowadnicy ręką przynajmniej o 1-2 centymetry.

Działanie

Regularnie czyść taśmę i podpory, aby uniknąć wysokiego naciągu taśmy spowodowanego większym tarciem będącym skutkiem zanieczyszczenia produktu. Unikaj kumulacji lodu w zamrażarkach.

Rynny podporowe taśmy

Między bębnem a wewnętrznymi rynnami podporowymi musi być przynajmniej 50mm odstępu, aby zapobiec miażdżeniu łączników pomiędzy nimi. Zalecana odległość między rynną podporową a krawędziami taśmy to 60-90 mm. Rekomendowana liczba rynien podporowych wynosi:

Belt width (in mm)Number of supports
≤ 6102
611 - 10163
1017 ≥4

Elementy podporowe do taśm są najczęściej produkowane z polietylenu wysokiej gęstości PE-1000 lub PE-500. Można użyć innych materiałów, jeśli przeznaczenie taśmy na to pozwala. Zalecana szerokość rynny podporowej to 15 milimetrów. Mniejsze szerokości mogą doprowadzić do zwiększenia przesunięć rozkładu drutów spiralnych. Z tego względu szerokość szyny nie powinna wynosić mniej niż 10 mm. Krawędź szyny podporowej powinien być zaokrąglony.

Odboje prowadzące taśmę wewnątrz instalacji / Odboje prowadzące taśmę po bębnach prowadzących

Aby zapewnić gładki bieg taśmy, zaleca się zastosowanie odbojów o szerokości 45-60mm o płaskiej powierzchni napędowej i skosie 3×3 w odstępach ok. 120 mm. W temperaturach poniżej 60°C zaleca się stosowanie PE-1000. W przypadku procesów w temperaturach powyżej 60° C w instalacji prowadzącej taśmę można zastosować odboje ze stali nierdzewnej lub wykonać ją całkowicie ze stali nierdzewnej. Jeśli instalacja prowadząca taśmę jest wykonana ze stali nierdzewnej, można zmniejszyć wartość przeskoku z 600 do 400 mm z powodu niższego współczynnika tarcia. Należy pamiętać, że na wykonanej ze stali nierdzewnej powierzchni instalacji prowadzącej taśmę krawędź taśmy będzie się szybciej zużywać.

Zaleca się, aby odboje pokrywały przynajmniej 20% instalacji.

Szersze odboje powodują przekazanie siły przekładni ciernej na więcej prętów poprzecznych, co redukuje siłę oddziaływania każdego pręta poprzecznego skierowanego do wewnątrz instalacji i w konsekwencji zmniejsza jego zgięcie. Mniejsze zginanie prętów poprzecznych zoptymalizuje napęd wytwarzany wskutek tarcia między taśmą a odbojami. Energii wymaganej do wygięcia pręta nie można użyć jako siły prowadzącej. Ponieważ prowadnica taśmy porusza się szybciej niż taśma, pręty poprzeczne są poddawane cyklicznemu ładowaniu za każdym razem, gdy pręt poprzeczny przejeżdża obok odboju. Mniejsze wygięcie pręta poprzecznego przedłuży żywotność taśmy i zapewni jej gładki bieg.

Zaleca się, aby zmaksymalizować szerokość i ilość pasków odbojowych w instalacji, szczególnie w systemach spiralnych z dużymi obciążeniami.

Stosowanie zaokrąglonych odbojów może skutkować niepożądanym ruchem łączników wewnętrznych. Zależnie od średnicy odbojów, więcej niż jeden pręt poprzeczny może mieć styczność z odbojem. Może to spowodować nagły, niepożądany ruch tego pręta w chwili, gdy przebiega on nad górną częścią promienia odboju. Płaska powierzchnia prowadząca prawie całkowicie wyrównuje promień instalacji prowadzącej taśmę. Zaleca się wybór odbojów tak szerokich, aby mogły prowadzić przynajmniej dwa zapadnięte pręty poprzeczne. Poniższy rysunek przedstawia dwa wzory odbojów. Wzór po lewej stronie jest zalecany, a wzoru po prawej stronie należy unikać.

Photo featuring TwenteFlex conveyor belts cagebar

Montaż taśmy

Podczas zamiany starej taśmy na nową taśmę o innej odległości od centry do centry pręta, średnica koła podziałowego zębatek napędzających może być inna. Należy mieć świadomość, że zmienia to prędkość taśmy, a w konsekwencji również wartość przeskoku instalacji. Jeśli nowa zębatka ma mniejszą średnicę, należy się upewnić, że taśma nie jest wciągana na rynny podporowe. Przy wymianie zużytej taśmy na nową zaleca się również wymianę odbojów, rynien podporowych i zębatek/rolek/tulei.

Instrukcje:

 • Wybierz łatwo dostępne i wygodne miejsce na spirali, w którym podłączysz nową taśmę.
 • Następnie połącz nową taśmę ze starą i ostrożnie wciągnij nową taśmę.
 • Zespawaj pręty łączące (wykonaj też spawy wewnętrzne) — szczegóły dostępne w części „Pręt łączący” poniżej.
 • Sprawdź, czy nowa taśma przechodzi przez system z zachowaniem dostatecznego odstępu. Zwróć szczególną uwagę na paski wstrzymujące, wewnętrzną podporę taśmy i sekcję znoszącą.
 • Upewnij się, czy zębatki odpowiednio łączą się z łącznikami nowej taśmy. Należy pamiętać, że może zajść konieczność zmiany położenia zębatek na wale napędzającym.
 • Sprawdź, czy taśma jest odpowiednio skorelowana z wszystkimi rolkami prowadzącymi.
 • Upewnij się, że sekcje podpierające taśmę gładko przechodzą jedna w drugą.
 • Postaraj się, aby w sekcji znoszącej było możliwie mało dodatkowych obciążeń.
 • Sprawdź, czy jest wystarczająco miejsca między prowadnicą dla taśmy a wewnętrzną podporą taśmy, co zapewni właściwe działanie łącznika.
 • Sprawdź, czy w systemie nie ma ewentualnych punktów zaczepowych.
 • Po zamontowaniu nowej taśmy sprawdź, czy należy dostosować wartość przeskoku do nowej sytuacji.
 • Sprawdź, czy czas oddziaływania produktu nie uległ zmianie i ewentualnie skoryguj ustawienia.

Podczas ciągnięcia taśmy może dojść do zablokowania łączników i powstania wzniesień na taśmie. Ryzyko to wynika z budowy taśmy. Po zamontowaniu taśmy sprawdź, czy nie ma takich wzniesień, a jeśli są, to wyrównaj je. Sytuacja ta nie może się wydarzyć, gdy przenośnik jest włączony, ponieważ łączniki są wówczas napięte wokół rolek.

Łączenie lub skracanie

Do łączenia dwóch taśm zaleca się użyć dołączonego pręta. Pręt jest z jednej strony zgięty, a z drugiej można go zabezpieczyć nakrętką.

 • Jeśli to możliwe, włóż pręt od strony, która będzie biec w stronę instalacji Tworzy to ciągłą krawędź bez ryzyka zniszczenia odbojów przez ostre krawędzie spawów.
 • Dokręć nakrętkę upewniając się, czy taśma nadal układa się prawidłowo.
 • Przed spawaniem upewnij się, czy oba łączniki są położone płasko/równolegle do siebie.
 • Przyspawaj nakrętkę do pręta upewniając się, że koniec pręta jest gładki.
 • Upewnij się, czy zgięta część pręta została umieszczona w środkowym otworze łącznika tak daleko, jak to możliwe.
 • Przyspawaj wewnętrzne końcówki obu łączników do pręta poprzecznego. Spawy wewnętrzne są zwykle niewielkie, aby nie zmniejszać wytrzymałości pręta lub łącznika.

Skracanie taśmy

 • Użyj narzędzia ściernego, aby ostrożnie odciąć pręt poprzeczny na obu krawędziach taśmy między wewnętrznymi końcówkami obu łączników.
 • Usuń elementy pręta poprzecznego z łączników.
 • Usuń pręt poprzeczny,
 • Każdorazowo usuń lub dodaj parzystą liczbę odległości od centry do centry pręta

Specyfikacje i karty charakterystyki

Belt typeMaterialPitchLateral pitchCross rod diameterWire mesh diameterInside turn radiusSprockets
TwenteFlex Full Metal TBU 30Stainless Steel30 mmRanging from 4.2 to 16.9 mm51.2. mm, 1,4 mm or 1.6 mmRanging from 1.7 to 2.2 times the belt widthWith 12, 16 or 21 teeth
TBU 40Stainless Steel40 mmRanging from 4.2 to 16.9 mm61.2. mm, 1,4 mm, 1.6 mm or 1.8 mmRanging from 1.6 to 2.2 times the belt widthWith 12, 16 or 21 teeth
TwenteFlex HybridTBU 40PStainless Steel and Acetal (POM)40 mmRanging from 16,9 mm to 53% of the open area6Not applicableRanging from 1.6 to 2.2 times the belt widthWith 12, 16 or 21 teeth

Odległość od centry do centry pręta:
30 mm (1.18 cala)
Średnica pręta poprzecznego:
5 mm (0.197 cala)
Promień skrętu do wewnątrz:
1,7 – 2,2 x szerokość taśmy
Łączna szerokość taśmy:
300 -1100 mm (12 – 43 cali)

Materiały:
AISI 304 (standard) i AISI 316

Wytrzymałość taśmy na łukach:
90 kg (200 funtów)
Wytrzymałość taśmy na odcinkach prostych:
180 kg (400 funtów)

Dostępne średnice drutu spiralnego:
1,2 mm (18 ga) – 1,4 mm (17 ga) – 1,6 (16 ga)

Dostępne rozstawy pomiędzy drutami spiralnymi:
4,2 mm (72 pętli / stopę) – 4,6 mm (66 pętli / stopę) – 5,1 mm (60 pętli / stopę) – 5,6 mm (54 pętli / stopę) – 6,4 mm (48 pętli / stopę) – 7,3 mm (42 pętle / stopę) – 8,5 mm (36 pętli / stopę) – 10,2 mm (30 pętli / stopę) – 12,7 mm (24 pętle / stopę) – 16,9 mm (18 pętli / stopę)

Wysokość łącznika:
13 mm (0.51 cala)
Grubość łącznika:
3 mm (0.12 cala)
Szerokość łącznika:
33 mm (1.3 cala)
Łączniki C-C:
Szerokość taśmy – 47 mm (1.85 cala)
Szerokość użytkowa taśmy pomiędzy łącznikami:
Szerokość taśmy – 78 mm (3.1 cala)

Dostępne typy łączników:
Standardowe blaszki, bez osłon bocznych
Integralna osłona boczna 12 mm (ok. 1,2 cm nad powierzchnią taśmy)
Integralna osłona boczna 25 mm (ok. 2,5 cm nad powierzchnią taśmy)

Dostępne rozmiary zębatek:
12, 16 lub 21 zębów

Przykładowe oznaczenie typu:
TBU 12.7 – 30 – 1.6 – 5 / R2.2 (patrz rysunek poniżej)
Rozstawy pomiędzy drutami spiralnymi: 12,7
Odległość od centry do centry pręta: 30
Średnica drutu spiralnego: 1,6
Średnica pręta poprzecznego: 5
Promień skrętu do wewnątrz: R2.2

 

Image featuring example configuration TwenteFlex TBU-30

Odległość od centry do centry pręta:
40 mm (1.57 cala)
Średnica pręta poprzecznego:
6 mm (0.236 cala)
Promień skrętu do wewnątrz:
1,6 – 2,2 x szerokość taśmy
Całkowita szerokość taśmy:
400 -1400 mm (16 – 55 cali)

Materiały:
AISI 304 (standard) i AISI 316

Wytrzymałość taśmy na łukach:
180 kg (400 funtów)
Wytrzymałość taśmy na odcinkach prostych:
360 kg (800 funtów)

Dostępne średnice drutu spiralnego:
1,4 mm (17 ga) – 1,6mm (16 ga) – 1,8 (15 ga)

Dostępne rozstawy pomiędzy drutami spiralnymi:
4,2 mm (72 pętli / stopę) – 4,6 mm (66 pętli / stopę) – 5,1 mm (60 pętli / stopę) – 5,6 mm (54 pętli / stopę) – 6,4 mm (48 pętli / stopę) – 7,3 mm (42 pętle / stopę) – 8,5 mm (36 pętli / stopę) – 10,2 mm (30 pętli / stopę) – 12,7 mm (24 pętle / stopę) – 16,9 mm (18 pętli / stopę)

Wysokość łącznika:
15 mm (0,59 cala)
Grubość łącznika:
3 mm (0,12 cala)
Szerokość łącznika:
35 mm (1,37 cala)
Łaczniki C-C:
Szerokość taśmy – 55 mm (2,16 cala)
Szerokość użytkowa taśmy pomiędzy łącznikami:
Szerokość taśmy – 90 mm (3,54 cala)

Dostępne typy łączników:
Standardowe blaszki, bez osłon bocznych
Integralna osłona boczna 12 mm (ok. 1,2 cm nad powierzchnią taśmy)
Integralna osłona boczna 25 mm (ok. 2,5 cm nad powierzchnią taśmy)

Dostępne rozmiary zębatek:
12, 16 lub 21 zębów

Przykładowe oznaczenie typu:
TBU 12.7 – 40 – 1.6 – 6 / R2.2 (patrz rysunek poniżej)
Rozstawy pomiędzy drutami spiralnymi: 12,7
Odległość od centry do centry pręta: 40
Średnica drutu spiralnego: 1,6
Średnica pręta poprzecznego: 6
Promień skrętu do wewnątrz: R2.2

Image featuring example configuration TwenteFlex TBU-40

Odległość od centry do centry pręta:
40 mm (1,57 cala)
Średnica pręta poprzecznego:
6 mm (0.236 cala)
Promień skrętu do wewnątrz:
1,6 – 2,2 x szerokość taśmy
Całkowita szerokość taśmy:
400 -1400 mm (16 – 55 cali)

Materiały:
AISI 304 (standard) / Moduły acetalu (POM) i AISI 316 / Moduły acetalu (POM)

Wytrzymałość taśmy na łukach:
180 kg (400 funtów)
Wytrzymałość taśmy na odcinkach prostych:
360 kg (800 funtów)

Rozkład:
Moduły acetalu (POM)
Kolor:
Niebieski
Boczna odległość od centry do centry pręta:
16,9 mm (18 pętli / stopę)
Powierzchnia otwarta:
53 %
Wysokość modułu:
15 mm (0,59 cala)
Wysokość łącznika:
15 mm (0,59 cala)
Grubość łącznika:
3 mm (0,12 cala)
Szerokość łącznika:
35 mm (1,37 cala)
Łączniki C-C:
Szerokość taśmy – 55 mm (2,16 cala)
Szerokość użytkowa taśmy pomiędzy łącznikami:
Szerokość taśmy – 90 mm (3,54 cala)

Dostępne typy łączników:
Standardowe blaszki, bez osłon bocznych
Integralna osłona boczna 12 mm (ok. 1,2 cm nad powierzchnią taśmy)
Integralna osłona boczna 25 mm (ok. 2,5 cm nad powierzchnią taśmy)

Dostępne rozmiary zębatek:
12, 16 lub 21 zębów

Przykładowe oznaczenie typu:
TBU-P 16.9 – 40 – 6 / R2.2 (patrz rysunek poniżej)
Rozstawy pomiędzy drutami spiralnymi: 16,9
Odległość od centry do centry pręta: 40
Średnica pręta poprzecznego: 6
Promień skrętu do wewnątrz: R2.2

Image featuring example configuration TwenteFlex TBU-P 40

 

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Potrzebujesz dodatkowych informacji technicznych? A może masz do naszego zespołu szczegółowe pytania? Kliknij poniższy przycisk, aby wypełnić formularz. Skontaktujemy się tobą jak najszybciej.

Kontakt z Twentebelt

Prośba o wycenę

Poproś o wycenę taśmy transportowej TwenteFlex — to łatwe! Kliknij na poniższy przycisk, aby podać swoje specyfikacje, a po krótkim czasie odezwie się do ciebie nasz doświadczony zespół sprzedażowy.

Prośba o wycenę Twenteflex

Company details

Twentebelt B.V.

  Visiting address

Petroleumhavenstraat 1-3
7553 GS Hengelo OV
The Netherlands

  Mailing address

Petroleumhavenstraat 1-3
7553 GS Hengelo OV
The Netherlands

  Contact details

+31 (0)74 242 47 05
sales@twentebelt.com
www.twentebelt.com

Contact footer